• Arheološka dediščina
  Arheološka dediščina
 • Naravne znamenitosti
  Naravne znamenitosti
 • Naravne vrednote
  Naravne vrednote
 • Sakralna dediščina
  Sakralna dediščina
 • Spomeniki NOB
  Spomeniki NOB
 • Stavbe
  Stavbe
 • Turistična ponudba
  Turistična ponudba
 • Zemljevid z označenimi lokacijami
  Zemljevid z označenimi lokacijami

Rdeča nit dogajanj v letošnjem letu je bila obeležitev 200. obletnice rojstva našega rojaka dr. Jožefa Krajnca, pravnika in univerzitetnega profesorja, rojenega na Strževi domačiji v Škalah. Tej obletnici smo posvetili veliko pozornosti in tudi nekatere tradicionalne prireditve in predstavitve vezali nanjo.

Do sredine februarja smo ob finančni podpori Mestne občine Velenje ter ob podpori Muzeja Velenje, krajanov in predvsem družine Miklavžina na Strževi domačiji v Škalah postavili počivališče z razgledno točko in obeležjem dr. Jožefu Krajncu – po idejni zasnovi arhitektke Ane Glinšek. Odprtje obeležja se je zgodilo natanko ob 200. obletnici rojstva dr. Jožefa Krajnca, in sicer 17. februarja 2021. Žal je bila zaradi preventivnih ukrepov proti širjenju COVID-19 možnost udeležbe širše javnosti na dogodku onemogočena, a smo poskrbeli, da je bila o tej pomembni pridobitvi vseeno obveščena.  O dogodku ter o samem dr. Jožefu Krajncu so med drugim poročali dnevnik Slovenske novice, tednika Naš čas in Kmečki glas ter mesečnik Šoštanjski List. Nekaj dni kasneje, 26. 2., smo k obeležju povabili še izvajalce del in se jim s predstavitvijo in pogostitvijo zahvalili za njihovo delo.  Obeležje ob odprtju sicer še ni imelo končne podobe: manjkal je namreč doprsni kip, ki ga je začasno nadomeščala silhueta dr. Jožefa Krajnca.

Spominske slovesnosti, načrtovane za februar, ni bilo možno izvesti. Smo pa skupaj s Krajevno skupnostjo Škale-Hrastovec poskrbeli, da je preko spominske razglednice s portretom dr. Jožefa Krajnca in njegovim kratkim življenjepisom vsako gospodinjstvo v KS izvedelo nekaj osnovnih informacij o dr. Jožefu Krajncu in obeležju.

Poleg razglednice smo izdelali še nekaj drugega promocijskega materiala, ki smo ga uporabili ob različnih priložnostih: zgibanko Strževa domačija in dr. Jožef Krajnc, spominsko osebno znamko, spominski žig ter svinčnik s podpisom dr. Jožefa Krajnca in pomembnimi letnicami (rojstva, smrti in obletnice: 1821-1875/2021).

Zaradi epidemije se je izvedba dogodkov zamaknila. Takoj po sprostitvi ukrepov smo v sodelovanju s Knjižnico Velenje v njihovem razstavišču pripravili razstavo z naslovom Dr. Jožef Krajnc, (ne)znani Škalčan, ki je bila na ogled od 5. 5. do 30. 6. 2021.

Oživelo je tudi dogajanje pri obeležju na Strževi domačiji. Od 9. maja do konca septembra smo tam organizirali in izvedli 15 dogodkov: dve predstavitvi za člane društva REVIVAS Škale (9. 5. in 18. 5.), dve predstavitvi za otroke (21. 5. in 28. 7.), predstavitev za člane Sveta KS Škale-Hrastovec (1. 6.) in delavnico za Društvo upokojencev Škale (30. 6.). V sklopu projekta Degustacija lokalnih zgodb turističnih društev (nosilec Turistična zveza Velenje) pa smo dr. Jožefa Krajnca in Strževo domačijo od 25. maja do konca septembra dvakrat mesečno (skupno devetkrat) predstavljali obiskovalcem. Vsak obiskovalec dogodkov pri obeležju dr. Jožefa Krajnca je prejel svinčnik z njegovim podpisom in zgibanko.

Tudi tradicionalna dvodnevna prireditev Škalska pravljica je bila v celoti podrejena 200. obletnici rojstva dr. Jožefa Krajnca. Na kulturnem večeru 2. julija smo dali na ogled tri razstave: razstavo Dr. Jožef Krajnc, (ne)znani Škalčan, ki je bila predhodno na ogled v Knjižnici Velenje, razstavo likovnih del otrok in razstavo rodovnikov rodbine Strž. Slednjo je pripravila Vera Pogačar, medtem ko so likovna dela otrok (portreti dr. Jožefa Krajnca) nastala na podlagi predstavitve pri obeležju 21. 5. na delavnici 2. 6. v POŠ Škale. Na prireditvi 2. 7. so vsi mladi avtorji risb prejeli simbolično nagrado. Pogovor na tem Krajnčevem večeru je tekel o rodovnikih rodbine Strž.

Tudi srečanje preseljenih Škalčanov 3. 7. (v sklopu Škalske pravljice) je imelo pridih dr. Jožefa Krajnca. Poleg vseh treh razstav so si lahko udeleženci v živo ogledali obeležje pri Stržu (do tja je organiziran prevoz), za posebej zabavno vzdušje pa je poskrbel humorist Jože Krajnc, soimenjak našega rojaka, ki je na zabaven in šaljiv način predstavil življenje dr. Jožefa Krajnca.

Priložnost za še eno predstavitev dr. Krajnca in obeležja članom društva je bila na društvenem pikniku, ki je potekal v petek, 16. julija 2021, pod brunarico pri gasilskem domu. Izvedli smo tudi nagradno igro o dr. Jožefu Krajncu.

Dr. Jožefa Krajnca in novo pridobitev v Škalah smo promovirali tudi v oddaji Dobro jutro na VTV (29. 6.) in na javnih dogodki. V soboto, 19. junija, smo se predstavili na prireditvi Veselo v poletje v Velenju ter tam izvedli nagradno igro o dr. Jožefu Krajncu. Na sejmu MOS v Celju (15.-19. 9.) je bil prav tako poudarek predstavitve na dr. Krajncu. Njegov portret in življenjepis sta bila predstavljena še na mestni tržnici v Velenju 9. oktobra, ko so se turistična društva v sklopu TZ Velenje predstavljala s svojo kulinariko. Na naši stojnici so obiskovalci lahko dobili Krajnčevo sladico.

Vmes je obeležje na Strževi domačiji dobilo končno podobo: 9. septembra je bil odkrit doprsni kip dr. Jožefa Krajnca, ki ga je izdelala kiparka Katja Majer iz Maribora. Vse kaže, da je bil dogodek ob odkritju tudi zaključna prireditev našega Krajnčevega leta. Želja našega društva je bila še izvedba spominske slovesnosti s predstavitvijo pisnega dela (knjige o dr. Jožetu Krajncu), ki naj bi jo pripravil Muzej Velenje v sodelovanju z Mestno občino Velenje in Pravno fakulteto v Mariboru. Žal se to ne bo zgodilo tako kmalu.

Kljub neugodnim razmeram zaradi epidemije smo leto 2021 dobro izkoristili za promocijo kraja, Strževe domačije in našega pomembnega rojaka dr. Jožefa Krajnca. Predvsem pa smo postavili trajno obeležje na prijetnem kraju z lepim razgledom,  za katerega upamo, da bo dobro obiskano tudi v naslednjih letih.

 

1_dr. krajnc_200_let_razgledni...
1_dr. krajnc_200_let_razglednica 1_dr. krajnc_200_let_razglednica
2_dr. krajnc_obelezje_doprsni_...
2_dr. krajnc_obelezje_doprsni_kip 2_dr. krajnc_obelezje_doprsni_kip
3_dr. krajnc_obelezje_odprtje_...
3_dr. krajnc_obelezje_odprtje_17. 2 3_dr. krajnc_obelezje_odprtje_17. 2
4_dr. krajnc_obelezje_izvajalc...
4_dr. krajnc_obelezje_izvajalci_26.02.2021 4_dr. krajnc_obelezje_izvajalci_26.02.2021
5_dr. krajnc_predstavitev_izva...
5_dr. krajnc_predstavitev_izvajalci_26 2 5_dr. krajnc_predstavitev_izvajalci_26 2
6_dr. krajnc_razglednice_znamk...
6_dr. krajnc_razglednice_znamke 6_dr. krajnc_razglednice_znamke
7_dr. krajnc_razstava_knjiznic...
7_dr. krajnc_razstava_knjiznica 7_dr. krajnc_razstava_knjiznica
8_dr. krajnc_razstava_knjiznic...
8_dr. krajnc_razstava_knjiznica 8_dr. krajnc_razstava_knjiznica
9_dr. krajnc_razstava_knjiznic...
9_dr. krajnc_razstava_knjiznica 9_dr. krajnc_razstava_knjiznica
10_dr. krajnc_predstavitve_cla...
10_dr. krajnc_predstavitve_clanom 10_dr. krajnc_predstavitve_clanom
11_dr. krajnc_predstavitve_cla...
11_dr. krajnc_predstavitve_clanom 11_dr. krajnc_predstavitve_clanom
12_dr. krajnc_predstavitev_pos...
12_dr. krajnc_predstavitev_pos_skale 12_dr. krajnc_predstavitev_pos_skale
13_dr. krajnc_predstavitev_pos...
13_dr. krajnc_predstavitev_pos_skale 13_dr. krajnc_predstavitev_pos_skale
14_dr. krajnc_predstavitev_sve...
14_dr. krajnc_predstavitev_svet_ks_1.6 14_dr. krajnc_predstavitev_svet_ks_1.6
15_dr. krajnc_delavnica_za_du_...
15_dr. krajnc_delavnica_za_du_30. 6 15_dr. krajnc_delavnica_za_du_30. 6
16_dr. krajnc_delavnica_za_du_...
16_dr. krajnc_delavnica_za_du_30. 6 16_dr. krajnc_delavnica_za_du_30. 6
17_dr. krajnc_delavnica_za_du_...
17_dr. krajnc_delavnica_za_du_30. 6 17_dr. krajnc_delavnica_za_du_30. 6
18_dr. krajnc_delavnica_za_du_...
18_dr. krajnc_delavnica_za_du_30. 6 18_dr. krajnc_delavnica_za_du_30. 6
19_dr. krajnc_predstavitve_dlz
19_dr. krajnc_predstavitve_dlz 19_dr. krajnc_predstavitve_dlz
20_dr. krajnc_predstavitve_dlz
20_dr. krajnc_predstavitve_dlz 20_dr. krajnc_predstavitve_dlz
21_dr. krajnc_predstavitve_dlz
21_dr. krajnc_predstavitve_dlz 21_dr. krajnc_predstavitve_dlz
22_dr. krajnc_predstavitve_dlz
22_dr. krajnc_predstavitve_dlz 22_dr. krajnc_predstavitve_dlz
23_dr. krajnc_predstavitve_dlz
23_dr. krajnc_predstavitve_dlz 23_dr. krajnc_predstavitve_dlz
24_dr. krajnc_predstavitve_dlz
24_dr. krajnc_predstavitve_dlz 24_dr. krajnc_predstavitve_dlz
25_dr. krajnc_skalska_pravljic...
25_dr. krajnc_skalska_pravljica 25_dr. krajnc_skalska_pravljica
26_dr. krajnc_skalska_pravljic...
26_dr. krajnc_skalska_pravljica 26_dr. krajnc_skalska_pravljica
27_dr. krajnc_skalska_pravljic...
27_dr. krajnc_skalska_pravljica 27_dr. krajnc_skalska_pravljica
28_dr. krajnc_skalska_pravljic...
28_dr. krajnc_skalska_pravljica 28_dr. krajnc_skalska_pravljica
29_dr. krajnc_skalska_pravljic...
29_dr. krajnc_skalska_pravljica 29_dr. krajnc_skalska_pravljica
30_dr. krajnc_skalska_pravljic...
30_dr. krajnc_skalska_pravljica 30_dr. krajnc_skalska_pravljica
31_dr. krajnc_skalska_pravljic...
31_dr. krajnc_skalska_pravljica 31_dr. krajnc_skalska_pravljica
32_dr. krajnc_skalska_pravljic...
32_dr. krajnc_skalska_pravljica 32_dr. krajnc_skalska_pravljica
33_dr. krajnc_skalska_pravljic...
33_dr. krajnc_skalska_pravljica 33_dr. krajnc_skalska_pravljica
34_dr. krajnc_skalska_pravljic...
34_dr. krajnc_skalska_pravljica 34_dr. krajnc_skalska_pravljica
35_dr. krajnc_skalska_pravljic...
35_dr. krajnc_skalska_pravljica 35_dr. krajnc_skalska_pravljica
36_dr. krajnc_nagradna_igra_dr...
36_dr. krajnc_nagradna_igra_drustveni_piknik 36_dr. krajnc_nagradna_igra_drustveni_piknik
37_dr. krajnc_nagradna_igra_dr...
37_dr. krajnc_nagradna_igra_drustveni_piknik 37_dr. krajnc_nagradna_igra_drustveni_piknik
38_dr. krajnc_predstavitev_ves...
38_dr. krajnc_predstavitev_veselo_v_poletje 38_dr. krajnc_predstavitev_veselo_v_poletje
39_dr. krajnc_predstavitev_ves...
39_dr. krajnc_predstavitev_veselo_v_poletje 39_dr. krajnc_predstavitev_veselo_v_poletje
40_dr. krajnc_veselo_v_poletje...
40_dr. krajnc_veselo_v_poletje_nagradna_igra 40_dr. krajnc_veselo_v_poletje_nagradna_igra
41_dr. krajnc_veselo_v_poletje...
41_dr. krajnc_veselo_v_poletje_nagradna_igra 41_dr. krajnc_veselo_v_poletje_nagradna_igra
42_dr. krajnc_predstavitev_mos...
42_dr. krajnc_predstavitev_mos_celje 42_dr. krajnc_predstavitev_mos_celje
43_dr. krajnc_predstavitev_mos...
43_dr. krajnc_predstavitev_mos_celje 43_dr. krajnc_predstavitev_mos_celje
44_dr. krajnc_predstavitev_trz...
44_dr. krajnc_predstavitev_trznica_9.10 44_dr. krajnc_predstavitev_trznica_9.10
45_dr. krajnc_predstavitev_trz...
45_dr. krajnc_predstavitev_trznica_9. 10 45_dr. krajnc_predstavitev_trznica_9. 10
46_dr. krajnc_predstavitev_trz...
46_dr. krajnc_predstavitev_trznica_9. 10 46_dr. krajnc_predstavitev_trznica_9. 10
47_dr krajnc_odkrijhe_kipa_9. ...
47_dr krajnc_odkrijhe_kipa_9. 9 47_dr krajnc_odkrijhe_kipa_9. 9
48_dr. krajnc_odkritje_kipa_9....
48_dr. krajnc_odkritje_kipa_9. 9 48_dr. krajnc_odkritje_kipa_9. 9
49_dr. krajnc_odkritje_kipa_9....
49_dr. krajnc_odkritje_kipa_9. 9 49_dr. krajnc_odkritje_kipa_9. 9
50_dr. krajnc_odkritje_kipa_9....
50_dr. krajnc_odkritje_kipa_9. 9 50_dr. krajnc_odkritje_kipa_9. 9
51_dr. krajnc_odkritje_kipa_9 ...
51_dr. krajnc_odkritje_kipa_9 9 51_dr. krajnc_odkritje_kipa_9 9
52_dr. krajnc_odkritje_kipa_9....
52_dr. krajnc_odkritje_kipa_9. 9 52_dr. krajnc_odkritje_kipa_9. 9
53_dr. krajnc_odkritje_kipa_9....
53_dr. krajnc_odkritje_kipa_9. 9 53_dr. krajnc_odkritje_kipa_9. 9
54_dr. kranjc_obelezje_izvajal...
54_dr. kranjc_obelezje_izvajalci 54_dr. kranjc_obelezje_izvajalci

Fotografije so prispevali Ana Glinšek, Zvone Kodrun, Eva Kumer, Marta Mravljak, Vera Pogačar, Maja Ratej, Srečo Črep, Bogdan Kompari in Brina Zabukovnik Jerič.

Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Za Prijavo / Registracijo morate omogočiti Piškotke v nasprotnem primeru ta ni mogoča. Ali se strinjate z uporabo spletnih piškotkov na teh straneh? .

Preveri direktivo o piškotkih.

Preprečili ste nalaganje piškotkov. Odločitev lahko prekličete.

Dovolili ste shranjevanje piškotkov na Vaš računalnik. Odločitev lahko prekličete.

Iskanje

Kontakt

Škale 85b, 3320 Velenje, Slovenija

info@revivas-skale.si

041-673-334

https://revivas-skale.si/