Notice: Undefined offset: 37 in /home/reviva81/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Trying to get property of non-object in /home/reviva81/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Undefined offset: 37 in /home/reviva81/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Notice: Trying to get property of non-object in /home/reviva81/public_html/libraries/src/Access/Access.php on line 613

VABILO NOVIM ČLANOM

 Če ste ob prebiranju naše predstavitve pomislili:

 • da delamo nekaj koristnega za naš kraj,
 • da so naši nameni, cilji in naloge pravi,
 • da bi lahko k temu še kaj dodali, kaj izboljšali,
 • da imate poleg idej tudi čas, energijo in/ali  morda kaj drugega,
 • da bi želeli z nami sodelovati pri ustvarjanju podobe kraja,

  potem se nam čim prej pridružite.  Veseli bomo vseh, ki bodo želeli v naši sredini svojo  ustvarjalno moč usmeriti k našim skupnim ciljem.

 IZPOLNITE PRISTOPNO IZJAVO IN JO POŠLJITE NA NASLOV DRUŠTVA REVIVAS

 Članstvo v društvu je prostovoljno in se pridobi s podpisom pristopne izjave in  vpisom v seznam članov.Član  društva lahko postane vsaka polnoletna fizična oseba, ki podpiše pristopno izjavo in sprejme statut društva.

Če se želite aktivno vključiti v delo društva in postati redni član, je zaželeno, da v pristopni izjavi označite področja, ki vas še posebej zanimajo. Redni član društva je vsak, ki se udeležuje večine aktivnosti društva in redno plačuje članarino.

Lahko pa postanete tudi naš podporni član. Podporni član ne more voliti in biti voljen v organe društva, vse ostale pravice in obveznosti pa so enake kot pri rednih članih.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV (izvleček iz statuta):

 Pravice članov društva so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da aktivno sodelujejo pri opravljanju društvene dejavnosti,
 • da sodelujejo pri vseh aktivnostih, ki jih organizira društvo,
 • da dajejo pobude in projektne predloge,
 • da od organov društva dobijo ustrezna pojasnila v zvezi z izvajanjem programa dela društva ter njegovim finančnim in materialnim poslovanjem

 Dolžnosti članov društva so:

 • da aktivno sodelujejo pri izvajanju načrtov, projektov in akcij društva,
 • da pri društvenem delu spoštujejo ta pravila in se po njih ravnajo,
 • da varujejo ugled društva,
 • da redno plačujejo članarino.

Članstvo v društvu preneha:

 • z izstopom člana,
 • s črtanjem člana iz društva,
 • z izključitvijo člana iz društva,
 • s prenehanjem delovanja društva.