Anton Aškerc
(1856-1912)

Anton_Askerc

 

 

» Truplo tvoje čas strohni v gomili,
ali čaša tvojih del ostane!
Narod tvoj bo pil iz čaše tvoje,
s pitjem njenim bode se napajal -
v delih svojih živel sam boš večno!"
(iz Anton Aškerc, Čaša nesmrtnosti)